Företagare – höj ditt företags värde till en ny nivå

Ta kontakt!

BVM Best Value Management Oy är ett bolag som specialiserat sig på tjänster i samband med tillväxt av företag. Vi erbjuder ditt företag en värdefull chans att växa genom att affärsutveckling, omstrukturering för att stöda tillväxten samt skapar förutsättningar för internationalisering. På detta sätt får du största möjliga nytta av företagets verksamhet samt en värdestegring. Vårt kontor är i huvudstadsregionen men vi betjänar inom hela Finland och närområdena. Våra kunder är huvudsakligen små och medelstora företag inom service- och logistikbranschen.

De som strävar efter tillväxt har ofta knappa resurser och ont om tid, och då behövs det driftiga och skickliga partners.

Vi erbjuder dig affärskonsulter som sätter sig själva på spel, som har erfarenhet av tillväxt, företagsomstrukturering och internationalisering bland företag inom tjänste- och logistikbranschen.


Ta kontakt!

Intresserad? Lämna din kontaktinformation, vi kommer att kontakta dig!

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.