Dit företag ökar i värde genom internationalisering!

Ta kontakt!

BVM Best Value Management Oy hjälper och stöder små och medelstora företag som går ut på den internationella marknaden. Vi erbjuder följande service:

  • Förberedelse och planering av ett företags internationella strategi

  • Val av land och marknad för internationaliseringen

  • Analys av internationella kunder och konkurrens

  • Letar och väljer samarbetspartners

  • Åtgärder i samband med att grunda företag utomlands

Finland lever av den internationella handeln och tillväxtföretagen har en enorm potential på närområdena och i Europa. Internationalisering innebär ett stort steg och för att ta det behövs ofta en kunnig partner.

Tillsammans med våra utländska samarbetspartners är vi redo att introducera ditt företag på den globala marknaden.


Ta kontakt!

Intresserad? Lämna din kontaktinformation, vi kommer att kontakta dig!

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.