Tillväxtföretag – när du växer ökar ditt företag också i värde!

Ta kontakt!

BVM Best Value Management Oy stöder och accelererar ett tillväxtföretags lönsamma tillväxt. Vi erbjuder följande service:

  • Vi konkretiserar företagets affärsidé, fokus, nytta och identifierar konkurrensfördelar

  • Tjänster som ingår i att skapa produkt av företagets kärnverksamhet: beskrivning av service, prissättning och leveransvillkor. Genom att skapa produkter blir verksamheten mer enhetlig och strategin begriplig

  • Vi gör upp en tillväxtplan och ser till att den förverkligas

Vi hjälper till och sätter fart på tillväxten när ditt företag har som mål att bli större.


Ta kontakt!

Intresserad? Lämna din kontaktinformation, vi kommer att kontakta dig!

* Obligatoriskt fält

Jag godkänner att man får sända mig erbjudanden och mer information.